บริการ

การบริหารจัดการอพาร์ทเม้นท์
(Apartment Management)

เรามีทีมงานที่มีคุณภาพในการดูแลรักษาและอำนวยความสะดวก และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุด 
  • จัดเก็บข้อมูลผู้เช่าอย่างเป็นระบบ
  • บริหารทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อการจัดการด้านบัญชี
  • จัดทำงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
  • ดูแลการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
  • ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องเช่า
  • เป็นตัวแทนดูแลการเจรจาต่อรอง และต่อสัญญาเช่าตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเจ้าของห้อง
  • บันทึกการใช้งานสาธารณูปโภค และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ