ร่วมงานกับเรา

Lets Grow Together
เราเชื่อมั่นว่าพนักงาน GPM ทุกคน คือแรงขับเคลื่อนสำคัญ
ที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโตไปข้างหน้า
การพัฒนาคน
คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด
ที่นี่เราพร้อมให้ทุกคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน และพร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีในสายอาชีพในแบบที่คุณต้องการหากคุณชอบงานที่สนุกและท้าทาย มาเป็นสมาชิกในครอบครัว GPM
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
  และกองทุนเงินทดแทน
 • ประกันสุขภาพ
  ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าโทรศัพท์
  (ตามตำแหน่ง)
 • ค่าน้ำมัน
  (ตามตำแหน่ง)
 • ส่วนลดในการซื้อที่อยู่อาศัย
  เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
Work with GPM
คุณสมบัติ:

มีความรู้ในกิจการนิติบุคคล พรบ.อาคารชุด มีความสามารถในการพุดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ:

ผู้ดูแลอาคาร บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มี service mind มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้ดี

คุณสมบัติ:

เจ้าหน้าที่นิติบุคคล บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มี service mind มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้ดี

คุณสมบัติ:

หัวหน้าช่างประจำอาคาร มีประสบการณ์ด้านงานช่างอาคารชุดหรือหัวหน้าช่างอาคาร อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ:

ช่างประจำอาคาร มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงภายในอาคาร เช่น ไฟ้ฟ้า ประปา แอร์ โทรศัพท์
มีทักษะการให้บริการ สุภาพเรียบร้อย

คุณสมบัติ:

GPM INTERNSHIP
- กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
- สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การโรงแรม วิศวกรรม ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล อิเลคทรอนิกส์
- ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 เดือน

ทั้งหมด 6 รายการ
GPM Internship
โครงการฝึกประสบการณ์กับ GPM เตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ
เราส่งเสริมและให้โอกาสนิสิตนักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการทำงานและได้นำวิชาความรู้ที่เรียนมานำมาใช้ในการทำงานจริง และนี่คือเหตุผลที่เราจัดโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม ได้แสวงหาโอกาสทางอาชีพของตัวเอง และได้มีประสบการณ์อันล้ำค่าจากการทำงานจริง
เอกสารประกอบการสมัคร

• ประวัติผู้สมัคร (Resume) รูปถ่าย ประสบการณ์การทำงาน เงินเดือนที่คาดหวัง ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
• สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Tanscript)
• หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)

Email: hr@gpm.co.th
ID : hrgpm
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 095-367-1799
02-966-9599 ต่อ 5311
การทำให้ผู้พักอาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือหน้าที่ของเรา
เพราะเราเชื่อว่า..ความสุขเริ่มต้นที่บ้าน
พนักงาน GPM ทุกคนจึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรให้เติบโต เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ