บริการ

การบริหารจัดการงานด้านวิศวกรรม
(Engineering Management)

เราวางแผนการรักษาและซ่อมบำรุงอาคารด้วยเครื่องมือทันสมัยและทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ทรัพย์สินของคุณได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานสูงสุด

  • บริหารจัดการด้านงานวิศวกรรมที่ครบวงจร ภายในตัวอาคาร
  • วางแผนการบำรุงรักษาและป้องกันสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ด้วยมาตรฐานวิศวกรรมระดับสากล
  • สร้างความยั่งยืนผ่านการจัดทำแผนประหยัดพลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ
  • จัดทำประวัติของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ
  • ทีมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
  • มีการจัดอบรมเสริมความรู้และตรวจสอบคุณภาพการทำงานของทีมวิศวกรเป็นประจำ