ข่าวสารและบทความ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม กับวิทยาลัยพาณิชยการบางนา

  • 24 ม.ค. 2567
  • 909 VIEW

บริษัท การ์เดียน พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบริษัทฯ กับวิทยาลัยพาณิชยการบางนา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์บริหารเครือข่ายเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยพณิชยการบางนา

เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้เข้ามาเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะจากการทำงานกับบริษัทฯ และยังเป็นการส่งเสริม พัฒนาการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่อไป