ภาษาไทย

ดูหน้า

ร่วมงานกับเรา

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการอาคาร

สถานที่ : กรุงเทพฯ

ผู้ดูแลอาคาร

เจ้าหน้าที่นิติบุคคล (บัญชี/การเงิน)

สถานที่ : กรุงเทพฯ

หัวหน้าช่างประจำอาคาร

สถานที่ : กรุงเทพฯ

ช่างประจำอาคาร

สถานที่ : กรุงเทพฯเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาจากทุกสาขาวิชา ทุกสถาบันการศึกษา สามารถสมัครเข้าร่วมฝึกงานกับเรา ทั้งในโครงการฝึกงานช่วงปิดภาคเรียน และโครงการ สหกิจศึกษา(ช่วงเปิดภาคเรียน) โดยในตลอดยะเวลาของการฝึกงาน นิสิต/นักศึกษา จะได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จากการฝึกจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต อีกทั้งยังจะได้รับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

 

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. หนังสือจากสถาบัน (เรียน ผู้จัดการฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล)
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
3. สำเนา transcript แสดงผลการศึกษาจนถึงเทอมปัจจุบัน

 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมลได้ที่คุณทิพย์รดา

    Email -  tiprada_p@gpm.co.th หรือ 086-321-8471


20 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 2762 ครั้ง

Engine by shopup.com